Ehe märgis

Ehe märgise tutvustus
Käsitöökursus "Kudumitest lapitöö - lillemantlid ja lapivammused"
Mamsli Mängumaa muinasjutumängud

Eesti Ökoturismi Ühendus koostöös MTÜ-ga Eesti Maaturism ja mitmete teiste asjaliste organisatsioonidega käivitas 2001. aastal turismitoodete ökomärgistamise süsteemi 
EHE – Ehtne ja huvitav Eesti.
EHE-märk on kvaliteedimärk ökoturismi põhimõtetele vastavate turismitoodete märgistamiseks.
Tegemist on süsteemiga, millega turismiettevõtted vabatahtlikult võivad liituda. 
EHE-märgi eesmärgiks on ökoturismi põhimõtete propageerimine turismiettevõtetele, tarbijatele ja üldsusele. 
Turismiettevõtetele annab süsteemiga liitumine konkurentsieelise ja väljundi kiiresti kasvaval turuosal, mille märksõnadeks on keskkonnatundlikkus, ehedad loodus- ja kultuurielamused.
Taotledes oma tootele EHE märki, kohustub ettevõtja juhinduma ökoturismi põhimõtetest ja täitma tootele esitatavaid nõudeid.