Lahemaa Rakendusliku Loovuskooli koostöö haridusasutuste ja seltsidega ettevõtlikkuse tõstmisel Arenduskoja tegevuspiirkonnas

Projekti raames toimus õppepäev Maidla Noortekeskuse savikojas 31.07.2010

Märtsis ja juunis toimusid õppepäevad koostöö algatamiseks ning  savikoja töövahendite ja materjalidega tutvumiseks.

Huvitatud sädeinimesed ja haridusasutuste esindajad kutsuti osalema augustikuu ja septembri õpidubadesse

Õpitubade toimumisest anti teada sotsiaalvõrgustike ja maakonnalehe "Virumaa Teatajas" kaudu ja kodulehküljel.

Töötubades osalesid huvilised nii lähedalt kui kaugelt

15.oktoobril alustasime näituse välja panemist

Näitust käisid vaatamas nii kujukeste autorid ja juhendajad kui ka lihtsalt huvilised

Algatatud koostöö tulemustest tegime kokkuvõtte kevadisel õppereisil ( 11.mai 2012) Olustverre

Kohalikud käsitööhuvilised ja õpetajad!

Oleme teie jaoks olemas - laenutame koostööst huvitatutele tasuta keraamikakojas vajalikke töövahendeid ja inventari.

Küsi lisa 56470187

Janika Saar
 projektijuhtl