MTÜ Projektid

Lahemaa Rakenduslik Loovuskool on vabatahtlik mittetulundusühing.
Juhatuse asukohaks on Jaanioja 2, Võsu, Vihula vald, 45 501 Lääne-Virumaa


Tegevuse eesmärgid ja sihid on:

1. Huvitegevuse propageerimine ja võimaldamine maal elavatele lastele, noortele ja täiskasvanutele.

2. Rakendusliku huvihariduse kaudu oskustest ja teadmistest lähtuvate alternatiivsete  eneseteostust ja toimetulekut võimaldavate lahenduste loomine.

3. Mikroettevõtjate koostöövõrgustike moodustamisele kaasaaitamine ning nende arendamine koolituse ja praktilise kogemuse kaudu.

 

Rahvuslikel traditsioonidel käsitöö-ja kunsti õpitoad ning käsitöönäitus

Lahemaa Rakendusliku Loovuskooli koostöö haridusasutuste ja seltsidega ettevõtlikkuse tõstmisel Arenduskoja tegevuspiirkonnas

Lahemaa Rakendusliku Loovuskooli Käsitöökeskuse rajamine, I etapp